Доц. Васил Каракостов

Доц. Васил Каракостов

Доц. д-р Васил Христов Каракостов, д.м. Доцент в катедра Неврохирургия ,Медицински факултет при Медицински университет - София

Доц. Васил Каракостов

Доц. д-р Васил Христов Каракостов, д.м. Доцент в катедра Неврохирургия ,Медицински факултет при Медицински университет - София

УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“

специалност: НХ, град: София

Доц. д-р Васил Христов Каракостов, д.м. Доцент в катедра Неврохирургия ,Медицински факултет при Медицински университет - София

Служебен адрес: гр. София бул. “ Иван Гешов” №15 УМБАЛ „Св. Иван Рилски” - Клиника по неврохирургия. Мобилен: 0898 55-12-45 Телефон /факс: 9432-159

Роден на 04 10 1958г. в гр. Смолян. Средно образование завършва. в Политехническа Гимназия с преподаване на английски и немски език “Васил Левски“.

Завършва медицина през 1982г. в МУ гр. Пловдив През 1986г. придобива специалност по неврохирургия. Специализира “Евокирани мозъчни потенциали” при проф. Vinko Dolenc в Любляна през 1988г. През 1996г. е назначен за главен асистент в Клиниката по неврохирургия на МУ - София. Специализира Стереотаксична неврохирургия през 1998-1999г., в Женева- Швейцария и Стокхолм – Швеция. Защитава научната степен “Доктор”, през 2004г. на тема; “Стереотаксични интервенции при мозъчни процеси”. Доцент по Неврохирургия в Катедра по Неврохирургия на МУ София от 2006год. Специализира спинална микроневрохирургия през 2005-2007г. в „Шоен клиник” - Мюнхен –Германия, под ръководството на Проф. М. Майер Специализира гръбначна хирургия и гръбначна микроневрохирургия в Цюрих, Берн, Залзбург, Брюксел и Лайден –Холандия. Лектор и демонстратор към Европейския клон на Световната гръбначна асоциация „АОSPINE” „АОSPIN - Europ” му присъжда през 2011г. - „Платинен статус” – за гръбначна хирургия, с валидност - до 2014г.

Професионални интереси: Неврохирургия и микриневрохирургия, Гръбначна хирургия и гръбначна микроневрохирургия Минимално инвазивна неврохирургия Стереотаксична неврохирургия Ендоскопска неврохирургия

По настоящем: „Доцент по неврохирургия” в Клиниката по Неврохирургия на МУ София, и Началник отделение по гръбначна неврохирургия в Университетската Болница Св. Иван Рилски – София.