AO Spine курс за напреднали, Варна, 29-30.09

Уважаеми колеги,

Предстои провеждането на AO Spine курс за напреднали - дегенеративни заболявания и травма. Курсът ще с епроведе във Варна от 29 до 30 септември 2022. Повече информация можете да получите на долния линк: https://aofoundation.force.com/s/lt-event?id=a1R0800000AYhsSEAT&site=a0a1p00000a7dimAAA

С поздрав, чл.-кор. проф. Николай Габровски, дмн