Тракийски университет Стара Загора - Катедра неврохирургия

Стара Загора
http://uni-sz.bg/truni3/катедра-хирургия-неврохирургия-и-уро/

Тракийски университет Стара Загора - Катедра неврохирургия