eEANS2020 Virtual Congress

Конгресът на EANS ще се проведе онлайн под надслов eEANS2020 Beyond Borders Virtual Congress 19-21.10.2020.
За повече информация https://eans2020.com

eEANS2020 Virtual Congress

eEANS2020 Beyond Borders Virtual Congress, 19-21.10.2020

eEANS2020 Virtual Congress