Неврохирургичен симулационен курс

Скъпи колеги,

Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София има удоволствието да ви покани на Неврохирургичен симулационен курс с практическа насоченост. Курсът е безплатен и е насочен към специализанти и млади специалисти (до 5 години след придобиване на специалност) в сферата на неврохирургията, интегриращ в себе си съвременни технологии и иновации за продължаващо медицинско обучение.

С поздрав,
чл.-кор. проф. Николай Габровски, дмн