Сбирка на софийския клон на БДНХ - януари

Уважаеми колеги,

Имам удоволствието да ви поканя на месечната сбирка на Софийския клон на БДНХ.

Срещата ще се проведе в УМБАЛ „Софиямед“.

Кога: 13 януари (понеделник) от 16.00 часа

Къде: УМБАЛ Софиямед, бул. Г. М Димитров 16, корпус 1, конферентна зала, ет. 6.

Теми:

  1. Симптоматичен епидурален хематом след спинална анестезия.

  2. Солитарна интрамедуларна метастаза като дебют на заболяването при неизвестен първичен процес.

  3. Презентация на нови форми за информирано съгласие.

Моля да разпространите информацията между колегите.

Всички са добре дошли.

С поздрав:

проф. Николай Габровски, дмн