Доц. Илия Вълков

Доц. Илия Вълков

Доцент, анатом, неврохирург, републикански консултант, началник клиника

Доц. Илия Вълков

Доцент, анатом, неврохирург, републикански консултант, началник клиника

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

специалност: неврохирургия, град: Плевен

В 1980 г. завършва медицина, ВМИ Плевен. В 1985 г.- Квалификация по „Хистохимични методики” /ВМИ София, лаборатория по регенерация на нервната система/, През 1986 г.- придобива специалност по Анатомия /МА г. София/. В 1991 г.- придобива специалност по неврохирургия /МА г. София/. 1993 г.-Специализация по методиката „Гама нож” в неврохирургичната практика Университетски център на г.Шарлотсвил, Вирджиния, САЩ. През 2014 г.- Доктор по медицина /Дисертация, защитена пред НЖ, МУ Варна/. В 2015 г.- специалист по Здравен мениджмънт /Стопанска Академия г. Свищов/.

От септемрви 2017 доцент по Неврохирургия, а от ноември 2017 - Началник на Униврситетска клиника по неврохирургия Плевен.

Научна дейност: Доктор по медицина от 2014 г на тема: Лека и средна степен на черепно- мозъчна травма. Когнитивен Р300 потенциал за оценка на изхода./НЖ, МУ Варна/. Глава в учебник за АЕО „General Neurology” под редакция на проф. Л. Мавлов. Учебник на английски: “The most frequent pathologies in neurosurgery”. Монография- Черпно-мозъчна травма-диагноза, лечение, оценка на изхода и правни аспекти под редакция на доц. Стефан Цеков.

Автор и съавтор на 58 публикации на английски и български език. Член на Българското дружество по неврохирургия. Републикански консултант за Северна България.

​Email: valkovnhk@gmail.com ​Tel: 088 631 8613