• Българско дружество по неврохирургия

    Българско дружество по неврохирургия

  • Българско дружество по неврохирургия

    Българско дружество по неврохирургияБългарско дружество по неврохирургия

Българското дружество по неврохирургия е основано като независим орган през 1975 г. в столицата на страната София. То е наследник на Секцията по неврохирургия към Дружеството по неврология, психиатрия и неврохирургия, основана през 1958 г. БДНХ има 5 клона в страната, съответно към Медицинските Университети в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.Важни съобщения

Нов Управителен съвет на БДНХ

Нов Управителен съвет на БДНХ

Приключи ХХIХ-тата национална конференция на Българското дружество по неврохирургия

Неврохирургичен симулационен курс

Неврохирургичен симулационен курс

Неврохирургичен симулационен курс с практическа насоченост.

Месечна научна сбирка на БДНХ

Месечна научна сбирка на БДНХ

Априлска научна сбирка на БДНХ на 11.04.2022 от 16:30 часа по Zoom

Месечна научна сбирка на БДНХ

Месечна научна сбирка на БДНХ

Мартенска научна сбирка на БДНХ на 14.03.2022 от 16:30 часа по Zoom

Сбирка на софийския клон на БДНХ

Сбирка на софийския клон на БДНХ

Сбирка на софийския клон на БДНХ на 14.02.2022 от 16:30 часа по Zoom


3D атлас

Фотореалистични анатомични триизмерни изображения по невроанатомия и триизмерни реконструкции на хирургични достъпи.

Проектът включва фотореалистични анатомични триизмерни изображения по невроанатомия, триизмерни реконструкции на хирургични достъпи базирани на образни изследвания и реални дисекции, които могат да служат за средство за обучение на студенти по анатомия, както и обучение на специализанти и специалисти по неврохирургия, както и да са в помощ при обучението на други специалности.

Сайта за триизмерна невроанатомия: https://3datlasofneurologicalsurgery.org/

3D атлас