• Българско дружество по неврохирургия

    Българско дружество по неврохирургия

  • Българско дружество по неврохирургия

    Българско дружество по неврохирургияБългарско дружество по неврохирургия

Българското дружество по неврохирургия е основано като независим орган през 1975 г. в столицата на страната София. То е наследник на Секцията по неврохирургия към Дружеството по неврология, психиатрия и неврохирургия, основана през 1958 г. БДНХ има 5 клона в страната, съответно към Медицинските Университети в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.Важни съобщения

Отлагане на конференцията на БДНХ 2020

Отлагане на конференцията на БДНХ 2020

информация за националната конференция на БДНХ 2020

Виртуален конгрес на World spinal column society

Виртуален конгрес на World spinal column society

Виртуален конгрес на World spinal column society 29-30 август 2020

EANS за COVID-19

EANS за COVID-19

Специализирана страница на EANS за COVID-19

COVID 19 при неврохирургични интервенции

COVID 19 при неврохирургични интервенции

Рисковете от трансмисия на COVID 19 при неврохирургични интервенции

Препоръки на СЗО - COVID 19

Препоръки на СЗО - COVID 19

Препоръки на СЗО за поведение при COVID 19

Сбирка на софийския клон на БДНХ - март e ОТМЕНЕНА

Сбирка на софийския клон на БДНХ - март e ОТМЕНЕНА

Сбирка на софийския клон на БДНХ на 09.03.2020 e ОТМЕНЕНА


EANS Congress 2020, Belgrade, October 18 – 22

Конгресът ще се състои само виртуално

For more information visit the Congress site

EANS Congress 2020, Belgrade, October 18 – 22