• Българско дружество по неврохирургия

    Българско дружество по неврохирургия

  • Българско дружество по неврохирургия

    Българско дружество по неврохирургияБългарско дружество по неврохирургия

Българското дружество по неврохирургия е основано като независим орган през 1975 г. в столицата на страната София. То е наследник на Секцията по неврохирургия към Дружеството по неврология, психиатрия и неврохирургия, основана през 1958 г. БДНХ има 5 клона в страната, съответно към Медицинските Университети в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.Важни съобщения

eEANS2020 Virtual Congress

eEANS2020 Virtual Congress

eEANS2020 Beyond Borders Virtual Congress 19-21.10.2020

Сбирка БДНХ и официалното представяне на книга

Сбирка БДНХ и официалното представяне на книга

Сбирка БДНХ и официалното представяне на книгата „Неврохирургична патология на трети вентрикул“ 12.10.2020 от 15:00 ч.

Първи Варненски Симпозиум по Дълбока Мозъчна Стимулация

Първи Варненски Симпозиум по Дълбока Мозъчна Стимулация

На 26-ти Септември 2020 г., онлайн, ще се състои Първи Варненски Симпозиум по Дълбока Мозъчна Стимулация

Анекс  НРД 2020

Анекс НРД 2020

Анекс НРД 2020 и неврохирургични КП

Отлагане на конференцията на БДНХ 2020

Отлагане на конференцията на БДНХ 2020

информация за националната конференция на БДНХ 2020

Виртуален конгрес на World spinal column society

Виртуален конгрес на World spinal column society

Виртуален конгрес на World spinal column society 29-30 август 2020


eEANS2020 Virtual Congress

eEANS2020 Beyond Borders Virtual Congress 19-21.10.2020 Конгресът на EANS ще се проведе онлайн под надслов eEANS2020 Beyond Borders Virtual Congress 19-21.10.2020.
За повече информация https://eans2020.com

eEANS2020 Virtual Congress