Доц. Тодор Шамов

Доц. Тодор Шамов

Доцент към нлиниката по Неврохирургия ВМА-София

Доц. Тодор Шамов

Доцент към нлиниката по Неврохирургия ВМА-София

ВМА - МБАЛ София

специалност: Неврохирургия, град: София

.....