Д-р Георги Апостолов

Д-р Георги Апостолов

Лекар - специализант

Д-р Георги Апостолов

Лекар - специализант

УМБАЛ „Св. Георги“

специалност: Неврохирургия, град: Пловдив

09.2012г. - 09.2018 - Медицински университет, гр. Пловдив. Образователно квалификационна степен: Магистър - лекар

01.12.2018г - до сега: Лекар- специализант в клиника по Неврохирургия към УМБАЛ “ Свети Георги” ЕАД - гр. Пловдив

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ: 1. Български лекарски съюз (БЛС) 2. Българско дружество по Неврохирургия (БДНХ)