Д-р Иван Тодоров

Д-р Иван Тодоров

Главен Асистент в Клиника "Неврохирургия", ВМА - МБАЛ София

Д-р Иван Тодоров

Главен Асистент в Клиника "Неврохирургия", ВМА - МБАЛ София

ВМА - МБАЛ София

специалност: неврохирургия, град: София

Подполковник д-р Иван Валентинов Тодоров е роден на 24.11.1981 г. в гр. Бургас. Основно и средно образование е получил в гр. Троян, а през 2005 г. завършва с отличие обучението си по медицина в Медицински Университет – София. Впоследствие работи 1 година на доброволни начала в клиниката по Жлъчно-Чернодробна и Панкреатична хирургия на ВМА – МБАЛ София под ръководството на проф. Никола Владов. От началото на 2007 г. е назначен като лекар-младши специалист в клиника „Неврохирургия” на ВМА, а през м. Септември 2008 г. е военизиран. През м. Май 2010 г. става асистент в Клиниката, а от края на 2014 г. е с призната специалност по „неврохирургия”. Д-р Тодоров е редовен участник в ежегодните национални конференции по Неврохирургия, както и в Балканските конгреси по Военна медицина. Има няколко доклада на големи световни форуми (WFNS, EANS) и голям брой презентации и постери в регионални сбирки на SeENS и страните от Черноморския регион. Редовен член на Българското дружество по Неврохирургия е от 2007 г. Още от въвеждането на ултразвуковата невронавигация в клиника Неврохирургия на ВМА през 2008 г. проявява особен интерес към тази нова за страната методика. Под ръководството на проф. Александър Петков изнася първите научни съобщения у нас в тази насока. Плод на дългогодишните му проучвания в областта на конвенционалната и ултразвуковата невронавигация е защитеният през 2018 г. дисертационен труд на тема "ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА УЛТРАЗВУКОВАТА НЕВРОНАВИГАЦИЯ В НЕВРОХИРУРГИЧНАТА ПРАКТИКА - РЕТРОСПЕКТИВНО ПРОУЧВАНЕ".

ЗА КОНСУЛТАЦИИ: Понастоящем д-р Тодоров е главен асистент в клиника "Неврохирургия" на ВМА - МБАЛ София. Освен в Клиниката, д-р Тодоров провежда консултативни прегледи и в Консултативно-приемното отделение към ВМА (Поликлиника), к-т 225 от Понеделник до Петък от 12:00 до 14:00. Телефоните за контакти са публикувани в официалния сайт на ВМА - София.

https://www.vma.bg/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8-2.html