Д-р Илия Духленски

Д-р Илия Духленски

Специализант по неврохирургия в УМБАЛ “Д-р Георги Странски Плевен”

Д-р Илия Духленски

Специализант по неврохирургия в УМБАЛ “Д-р Георги Странски Плевен”

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

специалност: специализант, град: Плевен

Завършва медицина в МУ-Плевен през 2018 г. Започва работа като специализант в УМБАЛ “Д-р Г. Странски” - Плевен през м. ноември 2018 г. Асистент по нервни болести към катедра “Неврология и неврохирургия” към МУ - Плевен от м.септември 2020 г.