Д-р Милан Младеновски

Д-р Милан Младеновски

Лекар-специалист по неврохирургия, асистент по неврохирургия към МУ Плевен.

Д-р Милан Младеновски

Лекар-специалист по неврохирургия, асистент по неврохирургия към МУ Плевен.

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

специалност: Неврохирургия, град: Плевен

Д-р Милан Младеновски

лекар-специалист по неврохирургия, асистент по неврохирургия

​Роден е в град Куманово, Република Македония. Завършил е медицина през 2016 година в МУ Плевен. Бил демонстратор в катедрата по Анатомия, хистология и цитология. В ноември 2016 година започва специализация по неврохирургия в Университетска клиника по неврохирургия - УМБАЛ Д-р Георги Странски. От септември 2017 година асистент в катедрата по Неврохирургия. През Йоли 2018 година проведе курс за хирургията на мозъчните тумори в Лондон, В. Британия. На този курс придоби умения за работа с ултразвуков аспиратор, Кинево 900 микроскоп на Zeiss и автоматичен роботизиран микроскоп. Автор и съавтор на 17 публикации и 1 учебник на английски език и 1 учебник на български език. От Май 2022г със специалност по неврохирургия. Член на Българското дружество по неврохирургия, Американското (AANS) и Европейското (ЕANS) дружество по неврохирургия.

Професионални интерси към микроневрохирургията, невроонкологията и ендоскопската неврохирургия.

Email: mladenovskinhk@gmail.com