Д-р Николай Василев

Д-р Николай Василев

лекар-специалист по неврохирургия

Д-р Николай Василев

лекар-специалист по неврохирургия

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

специалност: Неврохирургия, град: Плевен

Завършва медицина през 2016 година в МУ Плевен. През ноември 2016 година започва специализация по неврохирургия в Университетска клиника по неврохирургия - УМБАЛ Д-р Георги Странски. От септември 2017 година асистент в катедрата по Неврохирургия. През юли 2018 година взима участие в ''7th Annual World Course in Advanced Brain Tumour Surgery'', Лондон. Придобити умения за работа с ултразвуков аспиратор, Кinevo 900 микроскоп на Zeiss и автоматичен роботизиран екзоскоп. Автор и съавтор на 11 публикации и глави в 1 учебник на английски език и 1 учебник на български език.През м.май 2022 година придобита специалност по неврохирургия. Член на Българското дружество по неврохирургия и Европейското (ЕANS) дружество по неврохирургия.

Професионални интерси в областта на спинална неврохирургия, микроневрохирургия, невроонкология и спешна неврохирургия.

Email: vasilevnhk@gmail.com тел:0885177337