Д-р Mладен Овчаров д.м Младен Овчаров

Д-р Mладен Овчаров д.м Младен Овчаров

лекар-специалист по неврохирургия, главен асистент по Неврохирургия

Д-р Mладен Овчаров д.м Младен Овчаров

лекар-специалист по неврохирургия, главен асистент по Неврохирургия

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

специалност: Неврохирургия, град: Плевен

неврохирург, републикански консултант, главен асистент.

Завършил медицина в МУ-Плевен през 1995 г. Придобита специалност – Неврохирургия през 2000 г. От 1996г. e асистент към МУ-Плевен- Неврохирургия. Специализации : - Краниална неврохирургия – Университетска болница – Хамбург, Германия - Спинална неврохирургия - Университетска болница – Милано, Италия. Автор и съавтор на 10 публикации и 2 учебникa на български и английски език. Член на Българското дружество по неврохирургия. Републикански консултант за Северна България.

Научни интереси : Дисертация на тема: “Лумбална дискова херния: клинични аспекти и корелационни зависимости при оперативно лечение”. Професионални интереси - миниинвазивна гръбначна неврохирургия и невроонкология. ​ Email: ovcharovnhk@gmail.com Tel: 088 871 1675