Проф. Николай Габровски

Проф. Николай Габровски

Началник на Клиниката по неврохирургия на болница "Пирогов"

Проф. Николай Габровски

Началник на Клиниката по неврохирургия на болница "Пирогов"

УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"

специалност: НХ, град: София

Д-р Габровски завършва медицина в Медицинска Академия - гр. София през 1996г.

Първоначално работи като лекар в Неврореанимацията на УМБАЛ "Царица Йоанна".

В Клиниката по неврохирургия на болница "Пирогов" е от 1997 година.

През 2005 година д-р Габровски защитава дисертация на тема "Значение на задна съединителна артерия за неврохирургичната практика".

От 2006 година е завеждащ на отделението по невроонкология.

От 2008 е "Доцент" по неврохирургия.

През 2010 е избран за Заместник председател на Българско дружество по неврохирургия

През 2011 година е избран за Началник на Клиниката по неврохирургия на Университетска болница "Пирогов".

От началото на 2011 година е избран за Национален консултант по неврохирургия към Министерство на здравеопазването.

През 2014 година е избран за "Професор" по неврохирургия към Клиниката по неврохирургия на Университетска болница "Пирогов".

През 2015 година е избран за член на борда на Управителния съвет на Български лекарски съюз, а през 2018 - за заместник председател на БЛС.

От 2017 година е Заместник директор по лечебната дейност на болница „Н.И. Пирогов”.

През 2018 година е избран за Председател на Българското дружество по неврохирургия.

През 2021 година, проф. Габровски е избран за член-кореспондент на Българската академия на науките.

Проф. Н. Габровски е специализирал многократно във Франция, Белгия, Германия.

По-важните теми върху, които е специализирал са:

„Невроонкология и интраоперативен ЯМР”;

„Образно ръководена неврохирургия и неврохирургия с гама-нож” и

„Микроневрохирургия и невронавигация” в Клиника по неврохирургия и под ръководството на проф. Брочи, болница „Еразъм”, Брюксел, Белгия. Проф. Брочи е сред най-изявените и известните световни специалисти по неврохирургия, президент на Световната федерация на неврохирургичните дружества за периода 2005-2009.

През последните години проф. Н. Габровски е преминал множество допълнителни квалификационни, международни курсове и специализации в областта на невроонкологията, съдовата и гръбначната неврохирургия.

През януари 2012 проф. Н. Габровски е избран за наблюдател борда на European Brain Council (Европейски мозъчен съвет ) – координираща неправителствена организация, посветена на борбата със заболяванията на нервната система. Европейски мозъчен съвет работи в тясно сътрудничество с комисиите на Европейския съюз, Европейския парламент, Световната здравна организация и други отговорни органи по проблемите на заболяванията на мозъка.

ЗА КОНСУЛТАЦИИ:

Проф. Н. Габровски преглежда в клиниката по неврохирургия на болница "Пирогов" само СЛЕД предварително записване на сайта www.gabrovsky.bg .