доц. д-р Марин Генчев

доц. д-р Марин Генчев

управител МЦ "Св. Троица"

доц. д-р Марин Генчев

управител МЦ "Св. Троица"

специалност: неврохирургия, град: София

Доц. Марин Генчев, дмн завършва НГДЕК "Константин Кирил-Философ" през 1990 година. От 1991 до 1997 година следва медицина във Виенския Университет, Австрия, където по-късно получава и специалност по неврохирургия. В периода 1999 - 2001 работи в Университетската болница на Виенския Университет, а от 2001 до 2004 година - в National Institute of Neurological Disorders and Stroke, NIH, Bethesda, MD. Доц. Генчев преминава всички стъпки в лекарската кариера от специализант в Университетската болница на Виенския университет до началник на Клиниката по неврохирургия УМВАЛ "Св. Анна". От април 2016 започва работа в собствена амбулатория в София - МЦ "Света Троица".

От 2011 година до днес е и началник отделение в Клиниката по неврохирургия, Клиникум Идар-Оберщайн, многопрофилна болница към Университета "Йоханес Гутенберг" в Майнц, Германия.

От 2015 година е доцент (Priv. Doz.) по неврохириргия към Университета "Рупрехт-Карлс" в Хайделберг, Германия и от 2017 е доцент към Института по Невробиология на Българската академия на науките.

Има дългогодишен опит в областта на неврохирургията и по-специално в гръбначната хирургия и хирургия на болката. През 2014 в списание Neuromodulation публикува оригинална операционна техника за лечение на илеосакралната болка с невростимулация.

В периода 2011-2014 година ръководи международен екип от учени от България, Германия и Австрия при изследването на първичните злокачествени тумори на мозъка. Последни резултати са публикувани в списание Cancer през 2014 година.

Печелил е следните международни награди: 2014 DGNC Posterpreis Neuromodulation, 2002 Pfizer Österreich ZNS Preis, 2000 Pfizer Österreich ZNS Preis, 1999 Erste Bank Preis der Österreichischen Ärztekammer, 1998 EFNS Meeting, Poster Prise.