д-р Георги Петров

д-р Георги Петров

лекар неврохирург и административен асистент на клиниката.

д-р Георги Петров

лекар неврохирург и административен асистент на клиниката.

УМБАЛ „Св. Анна“

специалност: неврохирургия, град: София

От 2011г. работи в УМБАЛ " Света Анна " София АД и МБАЛ " Пазарджик " АД в областта на спинална и краниална неврохирургия, невротравматология, невроонкология, дегенеративни заболявания и миниинвазивна неврохирургия.