д-р Марио Емилов

специализант

УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"

специалност: неврохирургия, град: София

Завършил медицина през 2021 г. в Медицински университет- София. Интерес в областта на спиналната и детската неврохирургия.