Д-р Михаил Петров

Д-р Михаил Петров

специализант към Клиника по неврохирургия УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

д-р Михаил Петров

специализант към Клиника по неврохирургия УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"

УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"

специалност: специализант, град: София

Д-р М. Петров завършва Медицински университет - София през 2015г. От 2013г е доброволец към Клиника по неврохирургия УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". От 2015г започва работа в същата клиника като лекар, а от септември месец 2015 е специализант по неврохирургия. През 2017г участва в основен курс към AO Spine за лечение на дегенеративни гръбначни заболявания и гръбначни тумори. През 2018г участва в основен курс към AO Spine за лечение на гръбначни травми. През 2019г завършва успешно 4-годишен основен курс към Европейската асоциация по неврохирургия /EANS/.