д-р Петър Стоилов

Специализант

УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"

специалност: Неврохирургия, град: София

Специализант в клиника по неврохирургия УМБАЛСМ ''Н. И. Пирогов''.