13th Annual EANS Young Neurosurgeons`Meeting & Research course

Уважаеми колеги,

Предстои годишната среща на младите неврохирузи към EANS, коята ще се проведе в Хамбург, Германия в периода 19-21 април.

Можете да получите повече информация и да направите регистрация тук: (https://www.eans.org/page/EANSYNMRC2024)[https://www.eans.org/page/EANSYNMRC2024]

проф. Николай Габровски