За нас

Сдружение „Българско дружество по неврохирургия“

Мисия

Мисията на БДНХ е развитието на Неврохирургията като наука и практика, въвеждането в РБългария на международно приетите принципи, норми и стандарти, задълбочаването на сътрудничеството и обмена със сходни организации в България и чужбина.

още...

История

Българското дружество по неврохирургия е основано като независим орган през 1975 г. в София БДНХ е единственото неврохирургично дружество в страната и представлява българската неврохирургична общност.

още...

Ръководство

Председател на Управителния съвет на БДНХ е проф. д-р Николай Габровски

още...

Устав

Устав на Българско дружество по неврохирургия.

още...

Регионални клонове

БДНХ има 5 регионални клонове с център университетска неврохирургична клиника

още...

Условия за членство

Редовни членове могат да бъдат лекари специализанти по Неврохирургия или специалисти с придобита специалност – неврохирургия.

още...

Документи

Списък на документи свързани с работата на БДНХ

още...

Клиники

Списък на клиники по неврохирургия в страната

още...

Данни на БДНХ

Това са данните от регистрацията на БДНХ

още...