Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 11, 2006

История на неврохирургията в България под редакцията на проф. д-р мед. д-р В. Бусарски, д.м.н.

Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 11, 2006
Изтегли PDF файл на История на неврохирургията в България

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Председател: В.Бусарски (София)
  • Зам. председатели: Ал. Петков (София), Г. Кючуков (Варна), Cm. Габровски (София), П. Вълканов (Cm. Загора)
  • Гл. секретар: М. Маринов (София)
  • Секретар: Н. Стоянчев (София)
  • Касиер: Ж. Сурчев (София)
  • Членове: К. Романски (София), А. Къркеселян (София), С. Унджиян (София), ф. Филипов (Плевен), Cm. Дянков (Варна), Я. Кумчев (Пловдив)

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение

В. Бусарски, стр. 3

Наченки на неврохирургията в България. Начало и развитие на неврохирургията в Александровска болница и Медицински факултет на Софийски Университет, в Медицинска академия и в Медицински Университет - София

C. Унджиян, стр. 4

Неврохирургията в Общовойскова болница - София, Висш Военномедицински Институт и Военно-Медицинска Академия

Ал. Петков, стр. 30

Неврохирургията в институт „Пирогов“ - София

Cm. Габровски, Ал. Табаков и Г. Павлов, стр. 32

Неврохирургията в Пловдив

Я. Кумчев, стр. 38

Неврохирургията във Варна

Г. Юочуков и Н. Обрешков, стр. 41

Неврохирургията в Плевен

ф. Филипов, стр. 42

Неврохирургията в Стара Загора

П. Вълканов, стр. 43

Неврохирургията в останалите центрове

В. Бусарски, стр. 44