Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 14, 2009

№1 vol. 14, 2009

Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 14, 2009
Изтегли PDF файл на бр. 1 vol. 14, 2009

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

 • Председател: В.Бусарски (София)
 • Зам. председатели: Ал. Петков (София), Г. Кючуков (Варна), Cm. Габровски (София), П. Вълканов (Cm. Загора)
 • Гл. секретар: М. Маринов (София)
 • Секретар: Н. Стоянчев (София)
 • Касиер: Ж. Сурчев (София)
 • Членове: К. Романски (София), А. Къркеселян (София), С. Унджиян (София), ф. Филипов (Плевен), Cm. Дянков (Варна), Я. Кумчев (Пловдив)

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Определение и характеристика 3
 2. Неврохирургична епидемиология 3
 3. Неврохирургично заведение /болница, клиника, отделение, сектор/ 4
 4. Специализация и продължаващо медицинско обучение /ПМО/ 5
 5. Невродиагностика 6
 6. Малформации на нервната система 7
 7. Невротравми 16 7.1. Черепномозъчни травми 16 7.2. Гръбначни и гръбначномозъчни травми 30 7.3. Травми на брахиалния плексус 44 7.4. Травми на периферните нерви 46
 8. Туморна неврохирургия 51 8.1. Краниални и церебрални тумори 55 8.2. Вертебрални и медуларни тумори 58 8.3. Тумори на периферните нерви 62
 9. Съдова неврохирургия 63 9.1. Мозъчни аневризми 63 9.2. Артериовенозни малформации 66 9.3. Спонтанни интракраниални кръвоизливи 70 9.4. Мозъчни исхемии 72 9.5. Гръбначно мозъчни съдови малформации 75
 10. Спинална неврохирургия 78
 11. Невровъзпаления и невропаразитози 89
 12. Функционална, стереотаксична, клетъчно-молекулярна, психо- и радио-неврохирургия 90