Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 9, 2004

№1 vol. 9, 2004

Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 9, 2004
Изтегли PDF файл на бр. 1 vol. 14, 2004

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Председател: В.Бусарски /София /
  • Редактор на броя: М. Маринов /София/
  • Зам. председатели: Ал. Петков /София/, Г. Кючуков /Варна/, М. Маринов /София/
  • Секретар: Н. Стоянчев - София
  • Членове: К. Романски - София А. Къркеселян - София С. Унджиян - София А. Табаков - София Cm. Габровски - София ф. Филипов - Плевен Cm. Дянков - Варна Я. Кумчев - Пловдив П. Вълканов - Cm. Загора

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

Настоящият брой на „Българска Неврохирургия“ е посветен на успешното завършване на съвместната тригодишна разработка на двете академични неврохирургични звена в София и Мюнстер по научния проект

ХИПЕРБАРНА ОКСИГЕНАЦИЯ ПРИ ХИПОКСИЧНИ ЛЕЗИИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ МОЗЪЧНОСЪДОВИ ОКАУЗИИ: ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ И КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

X. Васман, Б. фишер, Е. Шпекман, К. Грайнер, Й. Вьолфер (на английски език)

ИНТРАОПЕРАТИВНА НЕВРОНАВИГАЦИЯ ПРИ МИКРОХИРУРГИЧНАТА А МОЗЪЧНИ СЪДОВИ МАЛфОРМАЦИИ:

В. Бусарски, К. Романски, М. Маринов, Хр. Цеков, Р. Попов, Хр. Рангелов, В. Каракостов, А. Бусарски, Я. Енчев, Cm. Джендов, Л. Нучев (на английски език)

ПРЕДОПЕРАТИВНИ ЯМР-КРИТЕРИИ ЗА ИНВАЗИЯ НА КАВЕРНОЗНИЯ СИНУС ОТ ХИПОфИЗНИ АДЕНОМИ:

М. Маринов, А. Иванов (на български език)

КАВЕРНОМИ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК - АНАЛИЗ НА ГРУПА ОТ 120 ОПЕРИРАНИ ПАЦИЕНТИ

Р. Попов, К. Романски, В. Бусарски, Я. Енчев (на български език)

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ЕНДОСКОПСКАТА ТРЕТА ВЕНТРИКУЛОСТОМИЯ

А. Бусарски, М. Маринов, В. Каракостов, Ж. Сурчев, К. Романски, В. Бусарски (на български език)

ПОКАЗАНИЯ ЗА НЕВРОНАВИГАЦИОННО ВОДЕНЕ НА ТРАНССфЕНОИДАЛНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ХИПОфИЗНИ АДЕНОМИ

М. Маринов, Я. Енчев, А. Бусарски, К. Романски, В. Бусарски, В. Каракостов, Хр. Рангелов, Cm. Джендов, П. Генов (на английски език)

БЕЗРАМКОВА СТЕРЕОТАКСИЯ В КРАНИАЛНАТА НЕВРОХИРУРГИЯ

Я. Енчев, А. Бусарски, К. Ролшнски, М. Маринов, В. Бусарски (на английски език)

ВЪВЕЖДАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНОТО МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНО ИЗСЛЕДВАНЕ (fMRI) В КРАНИАЛНАТА БЕЗРАМКОВА СТЕРЕОТАКСИЯ - ПРЕХОД ОТ ОБРАЗНО РЪКОВОДЕНА НЕВРОХИРУРГИЯ КЪМ ФУНКЦИОНАЛНА НЕВРОНАВИГАЦИЯ

Я. Енчев, А. Бусарски, В. Бусарски, К. Романски, М. Маринов, К Георгиев (на български език)

АВТОАОЖНОТО фИБРИНОВО ЛЕПИЛО НАМАЛЯВА СЛЕДОПЕРАТИВНИТЕ АИКВОРНИ ФИСТУЛИ ПРИ ТРАНССфЕНОИДААНА ХИПОфИЗНА ХИРУРГИЯ:

А. Хаджиянев, М. Маринов, К. Романски, В. Бусарски, Н. Мирчев, Хр. Ботев, М. Минчев (на английски език)

ТРАНССфЕНОИДАЛНА ХИРУРГИЯ ПРИ АКРОМЕГААИЯ: ФАКТОРИ, ВАИЯЕЩИ ВУРХУ ИЗХОДА

Л/. Маринов, М. Орбецова, В. Бусарски, К. Романски, С. Захариева, А. Хаджиянев, Н. Мирчев, А. Бусарски, Cm. Джендов, А. НучеВ (на английски език)

ЕФЕКТИВНА ЛИ Е ТРАНСПЛАНТАЦИЯТА НА АВТОАОЖНИ СТВОАОВИ КЧЕТКИ ПРИ РАЗЛИЧНИ УВРЕДИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА?

А Хаджиянев, В. Бусарски, К. Ролшнски, Н. Мирчев, К. Георгиев, А. Нучев, Cm. Джендов, И. Илиев, Ч. Ботев, М. Минчев, В. Хрисчев, И. Тонев, И. Алтънкова, М. Генова (на английски език)

МОДИФИЦИРАН ТРАНССфЕНОИДААЕН ДОСТЪП ПРИ ХИПОфИЗНИ АДЕНОМИ, ОБХВАЩАЩИ МЕДИАЛНИЯ КАВЕРНОЗЕН СИНУС: ИНСТРУМЕНТАРИУМ И ТЕХНИКА

М Маринов (на български език)

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТРИГЕМИНАЛНИТЕ ШВАНОМИ

В Герганов, К. Романски, К. Каракостов, А. Нучев, Cm. Джендов (на български език)

ВИСОЧИНАТА НА ДИСКА ПРИ СПОНДИЛОЗНАТА МИЕЛОРАДИКУЛОПАТИЯ: КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОРЕКЦИЯ

В. Караскостов, В. Бусарски, А. Татарчев, А. Бусарски, П. Генов, А. Нучев (на български език)

СТЕРЕОТАКСИЯ - ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ

В. Каракостов, В. Бусарски (на български език)

СУБДУРАЛНИ ЕМПИЕМИ В НЕВРОХИРУРГИЧНАТА ПРАКТИКА

Хр. Цеков, Е. Найденов, Р. Аврамов, К. Минкин, И. Илиев, М. Пенева, П. Генов (на български език)

ТУМОРИ НА СЛЪЗНАТА ЖЛЕЗА

Хр. Цеков, С. Чернинкова, В. Бусарски, Е. Найденов, К. Минкин, Б. Ангелов, И. Илиев, Нучев, Г. Кунин, Б. Каменов, П. Генов (на български език)