Болница "Токуда Аджибадем Сити Клиник"

София
http://www.tokudabolnica.bg/bg/neurosurgery

Болница "Токуда Аджибадем Сити Клиник"

Екип

  • Проф. Христо Цеков
  • Д-р Владимир Пелинков
  • Д-р Тома Спириев
  • Д-р Лили Лалева
  • Д-р Николай Гергелчев
  • Д-р Асен Цеков
  • Доц. Владимир Наков
  • Д-р Милко Милев
  • Д-р Орлин Златарски
  • Д-р Нягол Балев

Контакти

Телефон за записване: 02/ 403 4000

Записване за консултации: 02/ 403 4911

Спешни случаи: 02/ 403 4112

Дейности

Клиниката е специализирана в лечението на комплексни тумори на черепната основа, мозъчни тумори във функционално важни зони (включително и приложение на будни краниотомии), лечение на комплексни аневризми и артерио-венозни малформации, мозъчна реваскуларизация (интра-екстракраниален байпас), приложение на техники за интраоперативно електрофизиологично мониториране на неврологичните функции, приложение на иновативни компютърни програми за планиране на хирургичните интервенции, минимално инвазивна краниална и спинална хирургия