УМБАЛ Бургас

Бургас
https://www.mbalburgas.com/bg/hirurgichni/otdelenie-po-nevrohirurgiya

УМБАЛ Бургас

Екип

Обща информация

ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕВРОХИРУРГИЯ В отделението по Неврохирургия се приемат и лекуват пострадали и болни:

В отделението са въведени:

Освен класическите, рутинни техники, в хирургичната практика на отделението се прилагат, в крак със съвременните тенденции и изисквания:

Извършват се разнообразни неврохирургични интервенции с голяма и много голяма сложност. В отделението са въведени за първи път в страната почти всички съвременни интервенции в неврохирургията - микроневрохирургия, мозъчни клапи, невронавигация, предни и странични достъпи към гръбначния стълб, спинални стабилизации и дискови импланти, болеви синдроми.

Има възможности за съвременна висококачествена образна диагностика (компютърна томография - скенер, магнитно-резонансна томография, ангиография), неврофизиологична диагностика: ЕЕК, ЕП, ЕМГ, ултразвук и др.

Технологичното оборудване на операционната зала на отделението е на високо съвременно ниво:операционни микроскопи и инструментариум за микроневрохирургия, невронавигация - ехографски контрол, високоскоростен микродрил, рентгенов контрол, електрофизиологична апаратура (за евокирани потенциали, ЕЕГ), микроневрохирургия, съвременна инструментация и стабилизиране на гръбначния стълб при травматични, туморни и дегенеративни спондилодискогенни заболявания.