УМБАЛ „Св. Анна“

Варна
https://svetaanna-varna.com/

УМБАЛ „Св. Анна“

Екип

  • Проф. Светослав Калевски
  • Доц. Георги Кючуков
  • Д-р Деян Ханджиев
  • Д-р Ридиан Неделко
  • Д-р Ганчо Стоянов
  • Иван Киряков
  • Радка Генова
  • Митко Шопов
  • Суна Салиева
  • д-р Елена Харизанова

Контакти

Началник клиника: 052 821/ 524

Ст. мед. сестра: 052 821/ 595

Лекарски кабинет: 052 821/ 620, 650

ПКК: 052 821/ 428

Обща информация

Клиниката е ситуирана в Терапевтичния блок и разполага със стационар, операционни зали и ПКК. В клиниката се провежда съвременно хирургично лечение на заболяванията на централната и периферна нервни системи с микрохирургични оперативни техники. Работи по 12 клинични пътеки с договор с НЗОК. Лечението на здравно осигурените лица е АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО! В базата на клиниката се обучават студенти от ІV-ти медицински курс, специализанти и докторанти. Осигурена е и високоспециализирана консултативна дейност в региона на североизточна България, като всички по-сложни случаи се транспортират за лечение в клиниката. Клиниката разполага с 40 легла със сектор за ранни следоперативни грижи.