Данни на БДНХ

Сдружение БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО НЕВРОХИРУРГИЯ
ЕИК: 177083337
Бул. Акад. Иван Гешов No 15
София 1431

Председател на БДНХ - проф. Николай Габровски

Банкова сметка на БДНХ
IBAN: BG79 BPBI 7940 1085 1268 01
BIC: BPBIBGSF
BANK: Юрабанк България АД