Доц. Иво Кехайов

Доц. Иво Кехайов

Специалист по неврохирургия; Доцент към Катедра по неврохирургия към Медицински университет - Пловдив; Провел специализации в областта на неврохирургията в Япония, Франция, Холандия, Австрия и Хърватия.

Доц. Иво Кехайов

Специалист по неврохирургия; Доцент към Катедра по неврохирургия към Медицински университет - Пловдив; Провел специализации в областта на неврохирургията в Япония, Франция, Холандия, Австрия и Хърватия.

Завършил с отличие специалност „Медицина“ в Медицински университет - Пловдив през 2005 г. с образователно-квалификационна степен магистър; Специалист по неврохирургия; Доцент към Катедра по неврохирургия към Медицински университет - Пловдив; Провел специализации в областта на неврохирургията в Япония, Франция, Холандия, Австрия и Хърватия.

Сфери на дейност

-Неврохирургични операции във всички направлления на специалността неврохирургия, включително и съвременни операции на глава и гръбначен стълб чрез невронавигация

Образование

Трудов Стаж

Членство в организации

Почетни отличия