Доц. Николай Велинов

Доц. Николай Велинов

Началник отделение неврохирургия при възрастните в Клиника по Неврохирургия към УМБАЛСМ Н.И.Пирогов

Доц. Николай Велинов

Началник отделение неврохирургия при възрастните в Клиника по Неврохирургия към УМБАЛСМ Н.И.Пирогов

УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов"

специалност: Неврохирург, град: София

Завършва медицина през 2000г. в Медицински университет, град София. През 2008г. защитена Научна и образователна степен "Доктор", Университет Берн, Щвейцария. Придобита специалност по Неврохирургия - 2009г. Преподавател в Европейска Асоциация по Неврохирургия от 2016г. През 2017г. сертификат по високо специализирана дейност "Ендоваскуларна неврохирургия". От 2017г. заема академична длъжност "Доцент" в Клиника по Неврохирургия на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов". Многократни международни квалификационни курсове и обучения в Европа и САЩ. Телефон за консултация в УМБАЛСМ Н.И.Пирогов : тел.0878179574 / 02-9154-438, e-mail-velinovnikolay@gmail.com