ХХХ Национална конференция по неврохирургия

Уважаеми колеги,

Прилагам официална покана и информация за предстоящата ХХХ Национална конференция по неврохирургия, която ще се проведе от 13 до 15 октомври 2023 в Хотел „Hyatt Regency“, гр. Правец.

Моля, разпространете информацията.

С поздрав, чл.-кор. проф. Николай Габровски, дмн