Национална конференция по неврохирургия

Сателитен симпозиум на Сдружението на неврохирургичните сестри в България. Парк-хотел Кайлъка, Плевен. 5-7 октомври 2006 г.