Проф. Явор Енчев

Проф. Явор Енчев

Неврохирургия и УНГ болести

Проф. Явор Енчев

Неврохирургия и УНГ болести

УМБАЛ „Св. Марина“

специалност: НХ, град: Варна

Роден през 1975г. в гр. Силистра. Завършва с пълен отличен ПМГ „Св. Климент Охридски, гр. Силистра през 1994г. През 2000г. завършва с пълен отличен Медицински университет- София и е удостоен с наградата „Златен Хипократ" и право на безплатна специализация по избор. Специализира в университетските клиники по неврохирургия на болниците „Александровска" и „Св. Ив. Рилски". От 2006г. е специалист по неврохирургия. През 2007г. защитава докторска дисертация на тема „Приложение на невронавигацията в краниалната неврохирургия" с научен ръководител проф. В. Бусарски. До месец Февруари 2011г. е неврохирург в Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Ив. Рилски", води Кръжок по неврохирургия и е хоноруван асистент към Катедрата по неврохирургия на МУ- София. От месец Март, 2011г. е Началник на новосъздаденото Отделение по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Марина", гр. Варна, което по-късно се разраства в Клиника по неврохирургия с най-високото Трето ниво на компетентност. От месц Юли 2012г. е Доцент по неврохирургия при Катедрата по УНГ и Неврохирургия, МУ- Варна.

През периодите си на студент по медицина, специализант по неврохирургия и специалист неврохирург има дългосрочни и краткосрочни специализации, курсове, участия в конгреси и симпозиуми в редица водещи медицински и в частност неврохирургични центрове в Бразилия, Испания, Египет, Хърватска, Италия, Грузия, Германия, Финландия, Швеция, Норвегия, Япония, Англия, Шотландия, Франция, Унгария, Монако, Румъния, Турция, Корея, Тайван, САЩ, Мароко, Босна и Херцеговина, Австрия, Естония и Австралия. Магистър по здравен мениджмънт, МУ- Варна, 2009г. Лицензиран от General Medical Council (GMC) of UK, 2010г. От 2013г. е Fellow of the Royal College of Surgeons of England (FRCS). Доброволец- обучаващ неврохируг в Перу (Ноември, 2008) и Етиопия (Ноември, 2009).​

Публикации

​Множество публикации в международни и български научни списания с общ импакт фактор над 44 и с над 100 цитирания в чуждестранни списания. Редовен рецензент за водещите международни неврохирургични списания с висок импакт фактор- Acta Neurochirurgica, Child's Nervous System, Clinical Neurology and Neurosurgery, Journal of Neurosciences in Rural Practice, Neurosurgical Review, Turkish Neurosurgery.