Публична защита на д-р Христо Цонев

Уважаеми колеги, предстои публичната защита на на 9-р Христо Цонев за придобиване на научна и образователна степен "доктор".

Темата на докторантурата е "Сравнителен анализ на оперативно и ендоваскуларно лечение на аневризми локализирани в областта на средна мозъчна артерия".

Публичната защита ще бъде на 27.11.2023г. (понеделник) от 14:00ч. в Аулата на болница "Св. Ив. Рилски".