Публична защита

Уважаеми колеги,

Предстои публична защита на дисертационен труд на д-р Д. Янков.
Темата на дисертацията е:
qCT ОСТЕОДЕНСИТОМЕТРИЯ КАТО ПРЕДИКТОР ЗА ТЕРАПЕВИЧНИЯ ЕФЕКТ И УСЛОЖНЕНИЯТА ПРИ VPL ЗА OVCF

Научен ръководител: доц. д-р Асен Бусарски.

Публичната защита ще се състои от 14ч. на 12.04.2024г в аулата на първи етаж на УМБАЛ "Св. Иван Рилски".