XXI Национална конференция по неврохирургия

XXI Национална конференция по неврохирургия Сателитен симпозиум на неврохирургичните сестри 25 – 28 октомври 2012 г.