XXXI Национална конференция по неврохирургия

Уважаеми колеги,

Предстоящата XXXI Национална конференция по неврохирургия ще се проведе на 12.10.2024 в София.
Домакин на събитието ще бъде Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ "Св. Анна", София.
Темата на конференцията ще бъде: Обучение и специализация по неврохирургия - възможности, предизвикателства, перспективи.

Предвижда се начало около 14:00 като научната част на форума ще бъде последвана от общо събрание на БДНХ.
Очаквайте допълителна информация за точното място на провеждане на форума и предварителна програма.

Общото събрание на БДНХ трябва да направи някои наложителни поправки в Устава на сдружението.
Ще очакваме вашите предложения за промени в устава. Моля да проявите активност по този важен въпрос.

XXXI Национална конференция по неврохирургия ще се проведе непосредствено преди Европейския конгрес по неврохирургия (София, НДК, 13-17.10.2024).

С поздрав,
чл.-кор. проф. Н. Габровски, дмн