УМБАЛ "Сърце и мозък"

Плевен
https://cardiacinstitute.bg/болници-и-центрове/умбал-сърце-и-мозък-плевен/отделения/клиника-по-неврохирургия/

УМБАЛ "Сърце и мозък"

Екип

  • Доц. Славомир Кондов
  • Николай Райнов
  • Димитър Харитонов
  • Емил Маринчев

Контакти

Проф. Николай Райнов n.rainov@heartandbrain.bg

Доц. Д-р Славомир Кондов s.kondoff@heartandbrain.bg

Д-р Димитър Харитонов d.haritonov@heartandbrain.bg

Д-р Емил Маринчев e.marinchev@heartandbrain.bg

Обща информация

Клиниката по неврохирургия разполага с най-модерното оборудване, висококвалифициран екип и процедури, необходими за прецизното диагностициране и ефективно лечение на неврохиругични заболявания на цантралната и периферна нервна система и заболявания на гръбначния стълб, както и с първата в България високотехнологична хибридна операционна зала. Залата е оборудвана с интраоперативен ядреномагнитен резонанс- първият и единствен в цяла югоизточна Европа, невронавигационна система от последно поколение за краниална и спинална неврохирургия, операционни микроскопи с възможности за флуоресцентно оцветяване на туморите и съдовите заболяваания на мозъка, интраоперативен ултразвуков апарат, ангиограф, С – рамо, ултразвуков резектор аспиратор/CUSA/, невроендоскоп, пълен електрофизиологичен мониторинг, позволяващ водене на оперативни интервенции с т.нар „будна анестезия“.

Дейности

В клиниката се извършват: