УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“

Стара Загора
https://umbal-kirkovich.org/клиники-иили-отделения-с-легла/

УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“

Екип

  • Проф. Петър Вълканов
  • Доц. Стефан Вълканов
  • Д-р Божидар Петров
  • Д-р Ридван Юсуф
  • Д-р Иван Миндов

Контакти

Доц. д-р Стефан Вълканов 0887558275

email: nhk_stz@yahoo.com

Телефон: 042 698 534

Обща информация

– с II (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Неврохирургия”;

СТРУКТУРА И КАПАЦИТЕТ: Клиниката по неврохирургия разполага с 20 легла ІІ ниво на компетентност. Неврохирургичната клиника е една от водещите университетски клиники в областта на неврохирургията в България. Тя осъществява лечебно – диагностична и оперативна дейност в областта на спешна и планова неврохирургия, като обслужва предимно Старозагорски регион и региона на Югоизточна България. В клиниката се извършва обучения на студенти и докторанти от МФ при ТУ и е база за специализация и следипломно обучение на лекари специалисти. В клиниката работят 7 лекари, главни асистенти и лекари със специалност по неврохирургия. Клиниката разполага със съвременни операционни зали и е оборудвана с модерна апаратура.

ДЕЙНОСТ: В клиниката може да получите професионална помощ при следните групи заболявания: І Травми на централна и периферна нервна система. ІІ Доброкачествени и злокачествени новообразувания на главен, гръбначен мозък и периферни нерви. ІІІ Спондилодискогени заболявания ІV Съдови заболявания на главен и гръбначен мозък V Вродени малформации на ЦНС VІ Възпалителни и паразитни заболявания на ЦНС Клиниката поддържа постоянен научно – практичен обмен и контакти с останалите университетски неврохирургични клиники в страната и в чужбина. Клиниката е разположена в сградата на Хирургическия блок етаж ІІ.