УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“

София
https://www.rilski.com/bg/klinika-po-nevrohirurgiya/

УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“

Екип

Контакти

Приемен кабинет №18 02/ 9523725

Консултативен кабинет №19 02/ 8510811

Канцелария кабинет № 38 02/ 9542695

Обща информация

Клиниката по неврохирургия на Университетска болница “Св. Иван Рилски” е най-голямата у нас. Разполага с 70 легла, разположени на два етажа от сградата – 6 и 5 етаж, а операционният блок е разположен на 7 етаж.

В клиниката се извършват повече от 2000 оперативни интервенции с голяма (над 30%) и много голяма сложност (над 63%) във всички области на неврохирургията: микроневрохирургия, имплантиране на мозъчни клапи, КТ – базирани стереотаксични интервенции, невронавигация, перкутанни дисектомии и вертебропластика, предни и странични достъпи към гръбначния стълб, спинални стабилизации и дискови импланти, оперативно лечение на епилепсия, стимулация на вагусовия нерв, неврохирургично лечение на болкови синдроми, болест на Паркинсон и други, ендоваскуларно лечение на съдови заболявания на мозъка.

Наличието на високотехнологичния линеен ускорител True beam STx дава възможности и за прилагане на стереотактична радиохирургия.

УМБАЛ ”Св.Иван Рилски” разполага с апаратура за съвременна висококачествена образна диагностика (КТ, МР, ултразвук, ангиография, сцинтиграфия, интраоперативна флуоресценция, интраоперативно мониториране на мозъчните функции), невроофтамология, неврофизиологична диагностика: ЕЕГ, ЕП, ЕМГ, ултразвук и други.

Дейности

Спектърът на заболявания, които се лекуват в клиниката включва всички раздели на съвременната неврохирургия:

невроонкология - доброкачествени и злокачествени тумори на главния мозък, гръбначния мозък, гръбначния стълб и периферните нерви мозъчносъдови заболявания – аневризми, съдови малформации, хематоми, инсулти детска неврохирургия – хидроцефалия, спина бифида, тумори, съдови заболявания, каниостенози и други малфолмации дегенеративни и следтравматични заболявания на гръбначния стълб - дискови хернии и стенози на всички отдели на гръбначния стълб, спондилолистези, деформации, травматични и остеопоротични фрактури функционална неврохирургия – епилепсия, болкови синдроми/невралгии, листези, дискинезии, дистонии и болест на Паркинсон инфекции и паразитози - спондилодисцити, абцеси на мозъка и др. черепномозъчна и гръбначномозъчна травма вродени и дегенеративни увреждания на централната нервна система хирургия на периферната нервна система