Мисия

БДНХ е основано като независим орган през 1975 г. в столицата на страната София. То е наследник на Секцията по неврохирургия към Дружеството по неврология, психиатрия и неврохирургия, основана през 1958 г. БДНХ има 5 клона в страната, съответно към Медицинските Университети в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора.

БДНХ провежда на ротационен принцип ежегодни национални научни конференции, вкл. и с международно участие, обикновено през първите две седмици на октомври, траещи 3 дни. На всеки две години БДНХ провежда съвместни срещи с Националните дружества по неврология, ортопедия и травматология, оториноларингология и др.

От 2003 г. БДНХ организира на всеки две години съвместни научни симпозиуми с Неврохирургичната клиника на Университета в Мюнстер, Германия, които се провеждат при разменено гостуване. Тези научни прояви са посветени на провеждането на съвместни научно-изследователски проекти в рамките на академичното междуинститутско партньорство, осъществявано традиционно под егидата и с финансовата подкрепа на фондация “Александър фон Хумболдт”, Бон, Германия.

Цели и задачи

БДНХ е официалния представител на неврохирурзите в страната. То представлява българската неврохирургична общност и отговаря за контактите с органите на Европейската Асоциация на Неврохирургичните Дружества и Световната Федерация на Неврохирургичните Дружества. БДНХ се стреми да развива научно-изследователската дейност и неврохирургичната теория и практика. Обобщено, тези цели се постигат посредством: