Списание

Списание „Българска неврохирургия“ се издава от 1992 г.

Българска Неврохирургия бр. 2-3 vol. 12, 2006

№ 2-3 vol. 12, 2006

Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 11, 2006

История на неврохирургията в България под редакцията на проф. д-р мед. д-р В. Бусарски, д.м.н.

Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 9, 2004

№1 vol. 9, 2004

Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 8, 2003

№ 1 vol. 8, 2003

Българска Неврохирургия бр. 1-3 vol. 7, 2002

№ 1-3 vol. 7, 2002

Българска Неврохирургия бр. 1-3 vol. 6, 2001

№ 1-3 vol. 6, 2001

Българска Неврохирургия бр. 1-3 vol. 5, 2000

№ 1-3 vol. 5, 2000

Българска Неврохирургия бр. 3 vol. 4, 1996

№ 3 vol. 4, 1996

Българска Неврохирургия бр. 2 vol. 4, 1996

№ 2 vol. 4, 1996

Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 4, 1996

№ 1 vol. 4, 1996

Българска Неврохирургия бр. 3 vol. 3, 1995

№ 3 vol. 3, 1995

Българска Неврохирургия бр. 2 vol. 3, 1995

№ 2 vol. 3, 1995

Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 3, 1995

№ 1 vol. 3, 1995

Българска Неврохирургия бр. 2 vol. 2, 1994

№ 2 vol. 2, 1994

Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 2, 1994

№ 1 vol. 2, 1994

Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 1, 1993

№1 vol. 1, 1993