Списание

Списание „Българска неврохирургия“ се издава от 1992 г.

Българска Неврохирургия бр. 3-4 vol. 25, 2020

№ 3-4 vol. 25, 2020

Българска Неврохирургия бр. 1-2 vol. 25, 2020

№ 1-2 vol. 25, 2020

Българска Неврохирургия бр. 1-2 vol. 24, 2019

№ 1-2 vol. 24, 2019

Българска Неврохирургия бр. 1-2 vol. 23, 2018

№ 1-2 vol. 23, 2018

Българска Неврохирургия бр. 1-2 vol. 22, 2017

№ 1-2 vol. 22, 2017

Българска Неврохирургия бр. 1-2 vol. 21, 2016

№ 1-2 vol. 21, 2016

Българска Неврохирургия бр. 1-2 vol. 20, 2015

№ 1-2 vol. 20, 2015

Българска Неврохирургия бр. 1-2 vol. 19, 2014

№ 1-2 vol. 19, 2014

Българска Неврохирургия бр. 1-2 vol. 18, 2013

№ 1-2 vol. 18, 2013

Българска Неврохирургия бр. 1-2 vol. 17, 2012

№ 1-2 vol. 17, 2012

Българска Неврохирургия бр. 1-2 vol. 16, 2011

№ 1-2 vol. 16, 2011

Българска Неврохирургия бр. 1-2 vol. 15, 2010

№ 1-2 vol. 15, 2010

Българска Неврохирургия бр. 3 vol. 14, 2009

№3 vol. 14, 2009

Българска Неврохирургия бр. 2 vol. 14, 2009

№2 vol. 14, 2009

Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 14, 2009

№1 vol. 14, 2009

Българска Неврохирургия бр. 1-3 vol. 13, 2008

№ 1-3 vol. 13, 2008

Българска Неврохирургия бр. 2-3 vol. 12, 2006

№ 2-3 vol. 12, 2006

Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 11, 2006

История на неврохирургията в България под редакцията на проф. д-р мед. д-р В. Бусарски, д.м.н.