Списание

Списание „Българска неврохирургия“ се издава от 1992 г.

Българска Неврохирургия бр. 3 vol. 14, 2009

№3 vol. 14, 2009

Българска Неврохирургия бр. 2 vol. 14, 2009

№2 vol. 14, 2009

Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 14, 2009

№1 vol. 14, 2009

Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 11, 2006

История на неврохирургията в България под редакцията на проф. д-р мед. д-р В. Бусарски, д.м.н.

Българска Неврохирургия бр. 1 vol. 9, 2004

№1 vol. 9, 2004