УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

Плевен
http://umbalpleven.com/struktura/statsionaren-blok/klinika-po-nevrohirurgiya/

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

Обща информация

Клиниката по неврохирургия е създадена през 1974г от проф. д-р Недко Кючуков. Помещава се в самостоятелна сграда на бул. Г.Кочев 8А, която е част от І-ва Клинична база. Разполага със самостоятелен операционен блок с две операционни зали, оборудвани в съответствие с изискванията на световната федерация на неврохирурзите за добра клинична практика. Операционните зали за неврохирургични операции са оборудвани с пневматичен high-speed краниотом, последно поколение оперативен микроскоп, интраоперативна “real-time” ултрасонография с ултразвук, С-рамо. Клиниката има и самостоятелна неврореанимация с 6 легла.