Ръководство

Ръководство и членове на „Българско дружество по неврохирургия“

Управителен съвет:

Проф. Николай Габровски - Председател на УС

Проф. Васил Каракостов - Заместник председател на УС

Проф. Явор Енчев - Заместник председател на УС

Проф. Тихомир Ефтимов - Член на УС

Доц. Красимир Минкин - Член на УС

Доц. Дилян Фердинандов - Член на УС

Доц. Иво Кехайов - Член на УС

Доц. Николай Велинов - Член на УС

Д-р Тома Спириев - Член на УС


Клиники

Списък на организацията членуващи в Българското дружество по неврохирургия

град: София

град: София

град: София

град: Пловдив

град: Пловдив

град: Варна

град: Плевен

град: Добрич

град: Бургас

град: Панагюрище

град: Велико Търново