Ръководство

Ръководство и членове на „Българско дружество по неврохирургия“

Управителен съвет:

Проф. Николай Габровски - Председател на УС

Доц. Васил Каракостов - Заместник председател на УС

Проф. Явор Енчев - Заместник председател на УС

Д-р Красимир Минкин - Касиер, член на УС

Д-р Тома Спириев - Помощник касиер, член на УС

Д-р Дилян Фердинандов - Технически Секретар, член на УС

Проф. Марин Маринов - Член на УС

Проф. Христо Желязков - Член на УС

Доц. Асен Бусарски - Член на УС


Клиники

Списък на организацията членуващи в Българското дружество по неврохирургия