Членове

Списък с члерновете на организацията

Ала Уилям

специалност: НХ
град: София

Алекса Андонов

Алекса Андонов

специалност: НХ
град: София

Александър Буховски

специалност: НХ
град: Пазарджик

Алкъм Демирджи

Алкъм Демирджи

специалност:
град: Варна

Анастас Канев

специалност:
град: София

Анатоли Димитров

специалност: специализант
град: София

Ангел Механджийски

специалност: Специализант
град: София

Анета Петкова

специалност: НХ
град: Пловдив

Асен Бусарски

специалност: НХ
град: София

Асен Хаджиянев

Асен Хаджиянев

специалност: НХ
град: София

Асен Цеков

специалност: НХ
град: София

Асен Шарков

специалност:
град: Пловдив

Атанас Даварски

специалност: НХ
град: Пловдив

Атанас Янкабаков

специалност: НХ
град: Сливен

Бахар Нури

специалност: специализант
град: Пловдив

Богомил Илиев

Богомил Илиев

специалност: Неврохирургия
град: Варна

Божидар Каменов

специалност: НХ
град: София

Божидар Петров

специалност: Неврохирургия
град: Стара Загора

Борислав Йосифов

специалност:
град: София

Борислав Калнев

специалност: НХ
град: Пловдив

Борислав Китов

специалност: НХ
град: Пловдив

Ваня Георгиева

специалност: НХ
град: София

Васил Каракостов

Васил Каракостов

специалност: Неврохирургия
град: София

Венелин Герганов

специалност: НХ
град: София

Веселин Попов

специалност: НХ
град: Хасково

Виолета Арнаудова

специалност: НХ
град: София

Владимир Атанасов

специалност: НХ
град: София

Владимир Душанов

специалност: НХ
град: София

Владимир Наков

специалност: НХ
град: София

Владимир Пелинков

специалност: НХ
град: София

Владимир Пранджев

специалност: НХ
град: София

Ганчо Стоянов

специалност:
град: Варна

Георги Ангелов

специалност: НХ
град: Панагюрище

Георги Апостолов

Георги Апостолов

специалност: Неврохирургия - специализант
град: Пловдив

Георги Бебечев

специалност: НХ
град: София

Георги Божилов

специалност: НХ
град: Пловдив

Георги Георгиев

специалност: НХ
град: Панагюрище

Георги Георгиев

специалност:
град:

Георги Кючуков

специалност: НХ
град: Варна

Георги Петров

Георги Петров

специалност: неврохирургия
град: София

Георги Поптодоров

специалност: НХ
град: София

Георги Юруков

специалност: НХ
град: София

Дани Колев

специалност:
град: София

Дафина Генова

специалност: НХ
град:

Делчо Каравасилев

специалност: НХ
град: Хасково

Денис Гробов

специалност: специализант
град: София

Денис Шакир

специалност:
град: София

Десислав Стефанов

специалност:
град: София

Деян Попов

специалност:
град: София

Деян Ханджиев

специалност: НХ
град: Варна

Дилян Фердинандов

Дилян Фердинандов

специалност: НХ
град: София

Димитър Добрев

специалност: НХ
град: София

Димитър Нешев

специалност: НХ
град: Русе

Димитър Харитонов

специалност: НХ
град: Плевен

Димо Янков

специалност:
град: София

Диян Хинков

специалност: НХ
град: Добрич

Евгений Ставрев

специалност: НХ
град: София

Едвин Васви

Едвин Васви

специалност: Неврохирургия
град: Варна

Елена Мойнова

Елена Мойнова

специалност: Специализант по Неврохирургия
град: Варна

Елена Харизанова

специалност: специализант
град: Варна

Емануил Найденов

специалност: НХ
град: София

Емил Кръстев

специалност: НХ
град: София

Емил Маринчев

специалност: НХ
град: Плевен

Емил Милев

специалност: НХ
град: София

Емил Савов

специалност: НХ
град: София

Енелин Динев

специалност: НХ
град: София

Есен Мустафа

специалност: НХ
град: София

Жасмина Гъркова

специалност: специализант
град: София

Желязко Митев

Желязко Митев

специалност: Неврохирургия
град: София

Живко Сурчев

специалност: НХ
град: София

Здравко Златев

специалност: НХ
град: София

Ивайло Зарков

специалност: Лекар-специализант
град: София

Ивайло Хаджиангелов

специалност: НХ
град: София

Иван Батаклиев

специалност: НХ
град: Пловдив

Иван Кацаров

Иван Кацаров

специалност: Специализант по Неврохирургия
град: София

Иван Киряков

специалност:
град: Варна

Иван Крушовенски

специалност:
град: София

Иван Миндов

специалност: специализант
град: Ст. Загора

Иван Тодоров

Иван Тодоров

специалност: неврохирургия
град: София

Иво Кехайов

специалност: НХ
град: Пловдив

Илиан Коев

специалност: НХ
град: Пловдив

Илия Вълков

Илия Вълков

специалност: неврохирургия
град: Плевен

Илия Духленски

Илия Духленски

специалност: специализант
град: Плевен

Илиян Георгиев

Илиян Георгиев

специалност: неврохирургия
град: София

Илиян Стоев

специалност: НХ
град: София

Йордан Йорданов

специалност: специализант
град: Сливен

Йордан Панов

специалност: НХ
град:

Калоян Габровски

специалност: НХ
град: София

Камелия Зюмбюлева

Камелия Зюмбюлева

специалност: неврохирургия
град: София

Картал Команлъ

специалност: специализант
град: Панагюрище

Кирил Георгиев

специалност: НХ
град: София

Кирил Романски

специалност: НХ
град: София

Кито Пулидо

специалност: Неврохирургия
град: Русе

Константин Давчев

специалност: специализант
град: Бургас

Константин Узунов

специалност: НХ
град: София

Красимир Минкин

Красимир Минкин

специалност: НХ
град: София

Кристиян Нинов

специалност: НХ
град: София

Лили Лалева

специалност: НХ
град: София

Лъчезар Иванов

специалност: специализант
град: Варна

Любен Попов

специалност: НХ
град: София

Любомир Велинов

специалност:
град: София

Любомир Томов

специалност: НХ
град: Бургас

Любомир Ценков

специалност: НХ
град: София

Людмил Гецов

специалност: НХ
град: Бургас

Люпчо Татарчев

специалност: НХ
град: София

Марин Генчев

Марин Генчев

специалност: неврохирургия
град: София

Марин Маринов

Марин Маринов

специалност: НХ
град: София

Марио Емилов

специалност: неврохирургия
град: София

Мария Лалева

специалност: НХ
град: София

Мариян Маринов

специалност: специализант
град: Варна

Мартин Мойнов

Мартин Мойнов

специалност: НХ
град: Варна

Милан Младеновски

Милан Младеновски

специалност: Неврохирургия
град: Плевен

Милко Милев

специалност: НХ
град: София

Митко Шопов

специалност:
град: Варна

Михаил Захаринов

специалност: НХ
град: София

Михаил Калнев

специалност: специализант
град: Пловдив

Михаил Петров

Михаил Петров

специалност: специализант
град: София

Младен Овчаров

Младен Овчаров

специалност: Неврохирургия
град: Плевен

Муса Дурльов

специалност:
град: София

Недко Каракашев

специалност: НХ
град: София

Нидал Ашрам

Нидал Ашрам

специалност: неврохирургия
град: София

Никола Димитров

специалност:
град: Варна

Николай Василев

Николай Василев

специалност: Неврохирургия
град: Плевен

Николай Велинов

Николай Велинов

специалност: Неврохирург
град: София

Николай Габровски

Николай Габровски

специалност: НХ
град: София

Николай Георгиев

специалност:
град: София

Николай Гергелчев

специалност: НХ
град: София

Николай Мирчев

специалност:
град: Germany

Николай Мойнов

специалност: специалист
град: Велико Търново

Николай Недев

специалност: НХ
град: Бургас

Николай Пеев

специалност:
град: UK

Николай Райнов

специалност: НХ
град: Плевен

Николай Стоянчев

специалност: НХ
град: София

Николай Христов

специалност: специализант
град: София

Нурфет Алиоски

специалност: НХ
град: София

Нягол Балев

специалност: специализант
град: София

Огнян Игнатов

специалност: НХ
град: Русе

Орлин Златарски

специалност: специализант
град: София

Петра Василева

специалност: специализант
град: София

Петър Вълканов

специалност: НХ
град: Ст. Загора

Петър Илков

специалност: НХ
град: София

Петър Каразапрянов

специалност: специализант
град: София

Петър Стоилов

специалност: Неврохирургия
град: София

Петър Стоянов

специалност: НХ
град: София

Петър Тодоров

специалност: НХ
град: В. Търново

Пирин Кутин

специалност: НХ
град: София

Пламен Банчев

специалност: специализант
град: София

Пламен Симеонов

специалност: НХ
град: София

Пламен Трендафилов

специалност: НХ
град: Варна

Радка Генова

специалност:
град: Варна

Ридван Юсуф

специалност: специализант
град: Ст. Загора

Ридиан Неделко

специалност: НХ
град: Варна

Румен Бошев

специалност: НХ
град: София

Румен Попов

специалност: НХ
град: София

Румен Филипов

специалност: НХ
град: София

Руслан Николов

специалност: НХ
град: Добрич

Сашо Атанасов

специалност: НХ
град: София

Светломир Петров

специалност: НХ
град: Пазарджик

Светослав Калевски

специалност: НХ
град: Варна

Светослав Тодоров

Светослав Тодоров

специалност: Неврохирург
град: Бургас

Северин Чавдаров

специалност:
град: Бургас

Силвия Църнелова

специалност: НХ
град: Пловдив

Славомир Кондов

специалност: НХ
град: Плевен

Сонер Терзиев

специалност: специализант
град:

Сотир Попатанасов

специалност: НХ
град: София

Стефан Бурев

Стефан Бурев

специалност: Специализант
град: София

Стефан Вълканов

специалност: НХ
град: Ст. Загора

Стефан Габровски

специалност: НХ
град: София

Стефан Николов

специалност: НХ
град: София

Стефан Овнарски

специалност: специализант
град: София

Стефан Райков

специалност: НХ
град: Пловдив

Стефан Стоянов

специалност: НХ
град: Шумен

Стефан Шишков

специалност: НХ
град: Бургас

Стефани Мариянова

специалност: специализант
град: Варна

Стефка Бюлбюлева

специалност: специализант
град: София

Стилиана Михайлова

специалност:
град: София

Стойчо Стоянов

специалност:
град: София

Суна Салиева

специалност:
град: Варна

Тихомир Ефтимов

Тихомир Ефтимов

специалност: НЕВРОХИРУРГИЯ И НЕРВНИ БОЛЕСТИ
град: София

Тодор Алексиев

специалност: Неврохирургия
град: София

Тодор Шамов

Тодор Шамов

специалност: Неврохирургия
град: София

Тома Спириев

Тома Спириев

специалност: НХ
град: София

Тони Аврамов

специалност: НХ
град: Варна

Тони Кондев

специалност: НХ
град: Варна

Февзие Недим

специалност: НХ
град: София

Христо Желязков

специалност: НХ
град: Пловдив

Христо Рангелов

специалност: НХ
град: София

Христо Христов

специалност: НХ
град: София

Христо Цеков

специалност: НХ
град: София

Христо Цонев

Христо Цонев

специалност:
град: София

Цветелина Маркова

специалност: специализант
град: София

Цветослав Илиев

специалност: специализант
град: София

Шенгюн Халил

специалност:
град: София

Юлиан Петков

специалност:
град: Варна

Явор Енчев

Явор Енчев

специалност: НХ
град: Варна

Яна Коцева

Яна Коцева

специалност: Неврохирургия
град: София

Яна Петрова

специалност: специализант
град: София